Hur får man berättelser?

Jag får ofta höra från engagerade och storyintresserade människor i företag eller organisationer att de har försökt få fram stories på olika sätt. De har bett om historier. Skicka via mail, ring och berätta, fånga mig i korridoren och liknande har de sagt till sina arbetskamrater. Men ingenting händer. Ofta har de inte fått ett enda napp.


De kanske har bett att få in berättelser till intranätet eller veckobrevet.
Men att bara be folk rätt av att berätta företagshistorier ger sällan napp. Människor som inte har satt sig in i de här perspektiven förstår helt enkelt inte vad den som frågar menar. Vad då företagshistorier?
Jag får ibland höra, när jag kommer ny till en organisaton för att förbereda en skörd, att här finns inga berättelser. Eller om det finns stories här så vill du ändå inte höra dem.
Så är det förstås inte. Alla mänskliga sammanhang hålls ihop av berättelser och anekdoter som berättar om viktiga erfarenheter och som pekar på bärande värderingar och som överför viktig kunskap för gruppens överlevnad.
Vi ingår alla i sådana organisatoriska sammanhang och är därmed automatiskt traditionsbärare. Det ingår liksom i rollen att vara människa.
Arbetar man med Corporate Storytelling så är detta en självklar utgångspunkt. Sen gäller det att utveckla metoder att söka, skörda och använda dessa berättelser. Det är det den här webbplatsen envist handlar om.