Storytelling som film

Jag har genom åren varit inblandad i ett antal filmprojekt som handlat om Corporate Storytelling i filmformat. Ibland kallar vi det Digital Storytelling, då menar vi storytelling fångad i ett digitalt format. Men det finns tyvärr en begreppsförvirring.


Det finns t ex en vanlig spelfilm som heter just Storytelling.
Och Digital Storytelling brukar i Sverige kunna betyda att en människa har en kamera framför sig och berättar om sitt liv eller vad hon känner och tycker om sin tillvaro. Ett slags uttryck-dig-själv-performance ofta med nästan terapeutiska undertoner.
Hur som helst.
Du som besöker storytellers.se är här för att du är intresserad av storytelling i företag och organisationer. Corporate Storytelling handlar här om att samla organisationens berättelser för att ladda varumärket eller stärka företagskulturen för att exempelvis locka kunder eller för att lättare kunna rekrytera lämpliga personer.
En del av en medveten kommunikationsstrategi alltså.
Om vi ser det så blir förstås det moderna, lätta filmmediet spännande. Just nu håller vi exempelvis på med filmatiserad Corporate Storytelling för ett företag. Vi har ett antropologiskt perspektiv där organisationens sanna berättelser om sig själv ersätter vanlig faktabaserad historieinformation.
Jag undersöker ”triben” och berättar om dess uppgift i samhället genom berättelser om och av medlemmarna i flocken och om och av deras intressenter. Tanken är att beröra och att lyssnaren/tittaren själv ska kunna addera sina egna tankar, känslor och erfarenheter och uppleva meningen med denna verksamhet.
Detta är en emotionell strategi som blir ett komplement till den vanliga logiska faktakulturen.
Det går alltså att fånga Corporate Stories på papper eller nät. Eller i ljud eller i ljud och rörlig bild. Ytterst är det kanske ändå den muntliga berättelsen från mun till mun som vi eftersträvar. Men då måste vi leverera.
Exempelvis genom Digital Corporate Storytelling.

%d bloggare gillar detta: