Lyssna eller berätta?

Fråga:
Handlar Corporate Storytelling om att lyssna eller berätta?
Svar:
Kul fråga. Både och blir svaret. Det är ju så här att…


…en Corporate Storyteller lyssnar ju i första hand av bruset i en organisation. Man är då en storylistener om man så vill. Storytellern/storylistenern vet att det finns berättelser som kan skördas för att sen ”storytellas”.
Jag brukar säga att varje organisation har tusen berättelser. Nu ska vi se vilka 15-20 av dessa vi är speciellt intresserade av i vårt kommunikationsarbete.
Det är förstås så att själva strategin inför Corporate Storytelling avgör. Vad är vi ute efter? Varför gör vi detta?
När jag samlar berättelser i olika företag och organisationer så lyssnar jag. Jag lyssnar noga och använder all kunskap jag skaffat mig om organisationen ( och i livet rent allmänt ) för att förstå och tolka det jag hör.
Här har jag förstås nytta av min antropologisk-etnologiska bakgrund. Jag jobbar som konsult. Inte som konstnär eller artist även om jag exempelvis är medlem i Sveriges Författarförbund.
Dessa berättelser, som jag skördat på uppdrag, kan sedan tolkas och användas för att göra verksamheten synlig på ett annat sätt än vad de konventionella företagsbeskrivningarna gör i vår managementskultur som domineras av övervägande faktuella brösttoniga och mätbara beskrivningar.
Företagsfolkloren lever sitt eget liv och speglar verkligheten i organisationen utifrån dem som vet vad det handlar om i vardagen.
Ofta vill företagsledningen använda denna resurs för att förstärka kulturen och göra viktiga värderingar synliga med hjälp av Corporate Storytelling. Så jobbar jag därför nästan hela tiden. Tanken är då att lyssna av företagsfolkloren och att, med storytelling, förstärka och återanvända verkliga berättelser för att nå framgång.
Så Corporate Storytelling kan, beroende på strategiskt perspektiv, förstärka det nuvarande. Det kan också göra förändringsambitioner synliga genom att beskriva, kanske marginella, men önskvärda, beteenden som kan dra oss in i framtiden.
Det kallar jag Corporate Storytelling i förändringsprocessen.
Så: It takes a listener to be a teller!

%d bloggare gillar detta: