Nyhetsbrev 24: Magi och utmärkelser

Nämare 1700 prenumeranter har i dag fått detta nyhetsbrev. Vill du också ha det löpande så kan du anmäla dig en bit ned i högerkanten på storytellers.se öppningssidan. Det är självfallet kostnadsfritt.


Nyhetsbrev 24
Svårläst? Gå till: http://storytellers.se
Hej vän av Corporate Storytelling. Jag brukar inte gilla
organisationer som önskar glad hit och glad dit. Men
nu kan jag inte låta bli eftersom jag är ju faktiskt är en
person, en riktig människa och du har själv valt att få
det här brevet då och då.
Därför önskar jag dig en magisk midsommar. Magisk
för att folktron säger att vi lånar naturens magi när vi
plockar midsommarbuketten. En magisk kraft som vi
kan återanvända genom att lägga buketten i badvattnet
vid juletid, när allt är som mörkast och naturen som
mest sovande omkring oss.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Detta är det 24e nyhetsbrevet sen starten 2003. Sen det
förra brevet kom ut har det ramlat in en rad utmärkelser
och rankningar kring Corporate Storytelling. Det kan du
läsa om på storytellers.se.
Det är förtstås inte bara jag. Det är ämnet som nu når
ut till allt fler. Man kan tro, när man sitter mitt i
korsningen, eller när man intresserar sig så som du
gör, att det vet väl alla. Men så är det absolut inte.
Jusek och Tidningen Personal & Ledarskap gav årets
personalvetarpris till en magisteruppsats om
Corporate Storytelling. Den var skriven av tre studenter
från Växjö och jag berättar om det på storytellers.se.
Det är åtminstone det tredje uppsatspriset på senare
år som jag känner till där storytelling varit temat och där
jag varit inblandad på ett eller annat sätt.
Så här skriver studenterna bland annat:
” Genom att identifiera företagens eller
organisationernas berättelser om sig själva, sina
kunder, sina varor och tjänster kan dessa användas
och mobiliseras i varumärkesbyggandet och
marknadsföringen. Dessa är viktiga mjuka resurser
som, vid sidan av hårda data som siffror, tabeller och
diagram, kan användas för att ge företaget framgång.
Det finns tre huvudnycklar som medverkar till en bra
historia. Fattas någon av dessa kommer historien
sannolikt inte att berättas vidare;
HISTORIEN – en person berättar medan en eller flera
lyssnar.
FÖRSTÅELSEN – samtliga parter, berättaren och
den/de som lyssnar, måste få början till en djupare
försåelse för något som innan var okänt eller
outforskat.
DEN DELADE MENINGEN – grupper använder en delad
mening som exempelvis en metafor för att se det vidare
perspektivet i det aktuella ämnet.”
Du kan läsa uppsatsen här.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nu har jag låst in Jante för en stund så jag säger
snabbt också att jag blivit utsedd till Årets Popretoriker,
mycket tack vare Arlanda Express storydusch på
Stockholms Central.
Jag har också fått allra högsta betyg på de senaste
konferenserna där jag medverkat. Ämnet är alltså
glödhett och magiskt som en midsommarbukett.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
I Frågor & Svar på storytellers.se har jag den senaste
månaden berört den evigt återkommande frågan om
sanning eller påhittat när det gäller Corporate Stories.
Jag har också resonerat om berättelserna som
organisationens berättarkapital och jag betonar än en
gång att för att få till storytelling i din organisation så
måste du tala om händelser.
Gå alltså från det abstrakta till det konkreta. Från
teoretiserande till specifika verkliga händelser som
visar det du egentligen vill säga. Det som alltså, enligt
studenterna i Växjö, är början till en djupare förståelse
för något som innan var okänt eller outforskat.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
I september inleder jag en distansutbildning med
namnet Storytelling i organisationer på uppdrag av
Berghs School of Communication.
Den inleds och avslutas med två heldagar live i
Stockholm. Däremellan sköts den i ett virtuellt
klassrum via nätet. Jag kommer att använda både text
och ljud och rörlig bild i det klassrummet.
Distansutbildningar brukar förstås locka dem som inte
finns i Stockholm. Kanske de är i Norrland eller
utomlands. Men allt fler stockholmare ser också
poängen med distansutbldning eftersom de då kan, precis som alla andra, sköta sina studier och sina läxor när de själva vill.
Denna utbilding är strikt Corporate Storytelling i den
meningen att det handlar om att söka och skörda
verkliga berättelser ur en organistaion för att sen kunna
sätta dem i arbete.
Varje kursdeltagare får skriva sju berättelser under
hösten som sen kommenteras och utvecklas i dialog
med mig.
Sagor och rollspel och folkloristisk storytelling håller vi
inte alls på med under denna kurs.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ja, det var allt för denna gång. Det mesta jag skriver här
fördjupas ytterligare på http://storytellers.se
Om du inte vill vara med längre så kan du skriva ett nej
tack till info@storytellers.se
Jag som skriver heter Matts Heijbel och är ansvarig för
storytellers.se. Du har antingen anmält dig själv via
nätet eller varit på någon av mina föreläsningar.
Jag önskar en magisk midsommar
Hälsn
Matts Heijbel
sommarsolståndet den 21 juni 2007

%d bloggare gillar detta: