Storytelling på PPM

Premiepensionsmyndigheten, PPM, har bestämt sig för att använda Corporate Storytelling i sin interna kommunikation och som ett verktyg i sina förändringsprocesser. Vinco AB, med mig som underleverantör, vann nyligen…


…en upphandling som sträcker sig i första hand över 24 månader men med en uttalad möjlighet till förlängning.
Jag har arbetat med olika typer av Corporate Storytelling i svenska myndigheter tidigare. Den största insatsen gjorde jag på Vägverket men jag har också i olika sammanhang haft uppdrag för exempelvis Arbetsmiljöverket, Energimyndigheten och Försäkringskassan.
PPM är emellertid, så vitt jag vet, den första svenska myndighet som i en upphandling klart och tydligt använder just begreppet Corporate Storytelling. Det är bra för ämnet och perspektiven. Jag är övetygad om att flera myndigheter kommer att göra det samma längre fram allt eftersom metoderna förfinas och begreppet skärps till.
Och dag är det många som påstår att de håller på med storytelling. Men få förstår själva disciplinen Corporate Storytelling som den hanteras här på storytellers.se och som den framställs i den litteratur som jag lutar mig mot när jag arbeter med detta och undervisar på högskolor och universitet.
Corporate Storytelling är, hur som helst, ett utmärkt verktyg i förändringsprocesser och i arbetet med bland annat värdegrunder och kommunikativt ledarskap.
Vinco AB som nu kommer att arbeta mycket inom PPM, utöver mina insatser i just CS, är ett mycket väl etablerat och specialiserat kommunikationsföretag som tog hem denna upphandling klart i konkurrens med en rad andra namnstarka byråer.
Det är en glädje att få arbeta tillsammans med sådana kommunikationsproffs som jag för övrigt haft kontakter med i många år i olika kommunikationssammanhang.

%d bloggare gillar detta: