Negativa berättelser

Fråga:
Vad gör du om du hittar negativa berättelser?
Svar:
Tar emot dem förstås. Det är en vanlig missuppfattning att….


…allt måste vara så väldigt positivt för att fungera i Corporate Storytelling. Så är det förstås inte. Det kan till och med vara att berättelser som visar på missförhållanden eller som talar om misstag kan vara väldigt välgörande för organisationen om de berättas.
Under förutsättning att det är berättelser om händelser som visar på svagheter, inte svepande generaliseringar, så är de en utmärkt utgångspunkt för förändringsarbete. Det kräver emellertid att det finns någon poäng i berättelsen. Att man lärt sig något och dragit slutsatser eller att någon erkänner att han eller hon fattat ett felbeslut och att man nu är beredd att ta itu med den och så vidare.
Det är däremot inte så lätt att skörda så kallade negativa berätteser eftersom de ofta är förvrängda, fyllda av personpåhopp och eftersom att de i regel lever i skvaller- och ryktesfloran.
I storytellerlitteraturen talar man ofta om detta och inser också att det finns en god kraft i dessa så kallade negativa berättelser. De kan ofta vara kraftfulla redskap i förändrings- och förnyelsearbete.

%d bloggare gillar detta: