Från Stenstaden

På webbplatsen midsweden.biz finns en artikel från mitt besök i Stenstaden Sundsvall i Västernorrland i början av mars. Vill du veta vad midsweden.biz är för något så läs vidare genom att klicka på länken här under.


Portalen midsweden.biz är en välmatad webbplats om Västernorrlands näringsliv utvecklad på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland i samarbete mellan Almi Företagspartner i Västernorrland, Sveriges Exportråd, Mittsveriges Handelskammare, Länsstyrelsens Näringslivsavdelning och sju kommuners näringslivskontor.
Jag gick från det gemensamma arv de har i form av Stenstaden, ett fanatstiskt kulturarvsom byggdes efter den stora branden på 1800-talet, till att varje företag och offentlig verksamhet i dag desssutom har sitt eget arv och sina egna hjälteberättelser och sina visioner om framtiden. Dessa ska de förstås berätta om.

%d bloggare gillar detta: