För kyrkor och församlingar

Jag kommer den 10 maj att hålla en workshop av seminariekaraktär som vänder sig speciellt till människor i Svenska Kyrkan och till de aktiva i församlingarna.


Budskapet som kyrkan förvaltar sköter förstås kyrkan själv. Jag ska bara tala om storytelling ur ett organisationsperspektiiv. Arrangör är Cumpan som presenterar seminariet så här.
Cumpan anser att när nu företagen i vårt samhälle allt mer återupptäcker berättelsernas värde och berättandets konst så är det också tid för en revival i kyrkorna och i församlingsvärlden. När konkurrensen om människornas uppmärksamhet tar sig alla möjliga uttryck är det tid att också uppvärdera det enkla och starka i mötet, människa till människa.
Det kan bland annat underlättas genom en medveten storytelling i organisationen.

%d bloggare gillar detta: