Varför?

Fråga:
Varför ska man hålla på med storytelling i företaget?


Svar:
Att avstå från att använda sitt berättarkapital är som att hålla tyst.
Vill ni påverka berättandet om er organisation och era tjänster och produkter? Vill ni påverka snacket? Då har ni en uppgift framför er att skörda ur er organisations sanna berättarkapital.
Berättelser ur verkligheten har en helt annan tyngd än sagor, skrönor och påhittade lustigheter när det gäller att befolka varumärket och leverera mervärden.
Berättelserna finns där. Ni behöver inte hitta på dem. Men ni måste reflektera över vad ni söker och hur ni strategiskt ska kunna sätta era viktigaste berättelser i arbete. Gör ni det så är ni storytellermedvetna.
För mig är det obegripligt att inte varenda företag och organisation gör detta under ordnade former. Jag är övertygad om att vi om några år kommer att ha ansvariga för berättarkapitalet i de flesta organisationer. Men fortfarande är vi lite outvecklade på den fronten här uppe i norr.
Så svaret på din fråga är att man ska hålla på med Corporate Storytelling för att nå affärsmässig framgång, ha lättare att rekrytera rätt och dessutom för att det är kul och gör att man fattar vad man håller på med.
Man ska förstås också ta vara på de kunder som vill vara vittnen och evangelister ( som en del säger i USA ). Men då måste man fråga, skörda och leverera de viktigaste kundberättelserna. Sådant arbetar en Corporate Storyteller också med.

%d bloggare gillar detta: