Manus från verkligheten

Fråga:
Det verkar finnas olika betydelser av Storytelling? Vad menar du?


Svar:
Den här webbplatsen fokuserar Corporate Storytelling eller Storytelling in Organizations. Det innebär att den rör sanna berättelser som skördas ur verkligheten och sätts i arbete för att stärka affären och organisationen och för att attrahera medarbetare och kunder.
Utgångspunkten är att vi inte behöver hitta på något utan att vi egentligen bara behöver söka, skörda, befolka och förpacka det som redan finns i organisationen och dess omvärld. Berättelserna speglar kulturen, värderingarna och kunskapen som bär organisationen framåt.
På andra håll används begreppet ibland i eventsammanhang, installationer, reklam underhållning osv ofta utan anspråk på att det är den egna faktiska verkligheten som speglas. Story som story helt enkelt. Det är inget fel med det men det är en annan sak.
CS hämtar alltså sitt manus ur verkligheten.
Jag arbetar med CS så som den framställs i litteraturen och sprids via universitet och högskolor av bland andra mig. Det finns alltså helt enkelt, internationellt, en disciplin som heter Corporate Storytelling som jag representerar och spetsar med min bakgrund som socialantropolog.
Det hindrar förstås inte att CS är kul och att den kan användas vid installationer och i eventsammanhang. Och att CS dessutom kan vara väldigt underhållande.
Jag är alltså inte konstnär eller artist utan kommunikationskonsult som sen årtionden arbetar i samklang med uppdragsgivarens affär, trots att jag skrivit böcker och artiklar i hela mitt liv och är medlem i Författarförbundet, Publicistklubben mm.
Jag håller hur som helst på att reda ut idéerna och strategierna som kan användas i detta mycket praktiska arbetsätt. Allt ska komma i en bok med många praktiska tips när jag bara hinner bli klar. En bok om CS & HR planeras också.
Än så länge finns en del av detta samlat i arkiven här på storytellers.se som rymmer nära 400 texter som envist predikar Corporate Storytelling.

%d bloggare gillar detta: