Uppföljningen A & O

Jag har nu arbetat med corporate storytelling i ett 20-tal företag och organisationer…


I en del fall stannar det hela i en skön, eventartad upplevelse. Det är kul. Det skapar gemenskap och kan leda till att man hittar berättelser i organisationen eller i kontakterna med kunder och omvärld. Berättelser som kan sättas i arbete.
Därför är det viktigt med uppföljning och implementering. Att ta vara på den kraft som finns i berättelserna och ha klart för sig: Vad ska vi göra nu då?
Där finns mycket mer att önska i flera av de fall jag följt.
Det är vanligt att organisationerna inte ser detta och att de därför inte avsätter tid och resurser till det steget. Då riskerar storytellingen att svalna och bli något som man gjorde en gång och som sen klingade av.
Uppföljning och uthållighet är därför A & O om man vill påverka berättandet om sig själv, sina varor och tjänster.

%d bloggare gillar detta: