Småland berättar

Jag har nu inlett mitt uppdrag som huvudlärare i Corporate Storytelling på NBI:s…


…KY-utbildning i storytelling & dramaturgi i Växjö. Det känns rätt naturligt att det är just i Småland.
Parallellt pågår exempelvis en distanshögskoleutbildning där berättarrörelsen i Ljungby och högskolan på Gotland samarbetar kring det mer kulturfolkloristiska berättandet. Det traditionellea folkloristiska berättandet sorteras alltså in under berättarrörelsen.
Företagsberättelserna som bygger varumärken och bidrar till ökad effektivitet och bättre affärer hamnar under Corporate Storytelling. I Växjö.
Småland är Berättarland.

%d bloggare gillar detta: