Storytelling & dramaturgi

På måndag börjar min del av kursen Storytelling & dramaturgi som löper över 3 terminer i Växjö i regi av Nordic Business Institute…


Det är en s k KY-utbildning och den har lockat ca 20 studenter med olika typer av drama-, marknads- och berättarbakgrund.
Med berättelsens hjälp kan man sätta saker i sammanhang och förmedla känslor. Det är på så sätt lättare att såväl väcka intresse och empati som att bli ihågkommen för vad man kommunicerat, menar NBI.
Utbildningen Storytelling och dramaturgi förenar det konstnärliga uttrycket med strategisk kommunikation.
Studenterna ska slipa förmågan att skapa bra historier, arbeta med att ta fram historier för att förmedla budskap och lära sig att använda olika medier för att nå ut med din historia, hävdar NBI.
Jag är huvudlärare under våren i ämnet Corporate Storytelling. Återkommer om detta.

%d bloggare gillar detta: