För byråkrater och utredare

Den 17 april har jag en praktiskt inriktad temadag i samband med IQPCs stora Utredarkonferens på Wennergren Center i Stockholm. Min rubrik är: Storytelling och praktisk kommunikation vid lansering och presentation av din utredning.


Utredarkonferensens som helhet har tidigare år samlat totalt över 600 deltagare. Nu finns alltså också möjligheten att fördjupa sig i storytellingmetoden och även en del i hur man använder de journalistiska verktygen för att snabbt och effektivt identifiera, utveckla och förpacka de viktigaste budskapen till olika målgrupper.
På själva konferensen medverkar också bland andra professorerna Lars Calmfors och Mikael Gilljam samt statsvetaren Jan Teorell och Göran Arvidssson från SNS.
Konferensen vänder sig främst till statliga myndigheter och verk, kommuner och landsting samt andra organisationer som ägnar sig åt forskning, utredning, rapportskrivning eller datainsamling.
Jag har tidigare, om jag får säga det, fått betyget 4,75 av 5,0 möjliga i IQPC-sammanhang.
Så vill du prova själv hur du snabbt effektivt når ut och får bästa genomslagskraft titta in på programmet. Dagen pågår 9-16.

%d bloggare gillar detta: