Utmärkt i offentliga sektorn

Fråga:
Arbetar du något med den offentliga sektorn?
Svar:
Javisst många av mina uppdrag är just där. Storytelling passar…


…utmärkt hos myndigheter, kommuner, skolor och andra offentligt ägda verksamheter av olika slag. Nu bygger ju även den sidan av arbetslivet på sina varumärken och arbetar med sina värderingar som de vill ha beskrivna på ett begripligt sätt – vilket Corporate Storytelling-tekniken erbjuder.
På offentliga sidan har jag arbetat med bland andra Vägverket, SMHI, Arbetsmiljöverket och Energimyndigheten. Jag har också arbetat åt Näringsdepartementet och jag har föreläst hos Regeringskansliet.
Jag arbetar också med brandingen av Sverige åt myndigheter på den sidan genom att på deras uppdrag samla Sverigestories som vi tror ska kunna påverka bilden av Sverige utomlands.
När jag är ute i andra, ofta regionala, turistsammanhang här hemma är många av dem jag träffar kommunanställda och i olika jämställdhetssammanhang är det nästan alltid offentliga pengar som ligger bakom.
Jag har också kontakter med kommuner och kommunala bolag och med exempelvis Västra Götalandsregionen där jag är involverad i det spännande projektet med Skolmatsakademin som just ska dra igång. Just nu diskuterar jag också med en kommun i Stockholms län som undrar om vi skulle kunna dra igång ett storytellingprojekt inom äldrevården.
En viktig sida av allt detta, som bland annat Vägverket har insett, är att man kan använda Corporate Storytellingen för att underlätta rekryteringen av personer med önskad profil och rätt kompetens. Just Vägverket har en hög medelålder och en tämligen likartad kompetensprofil hos många av de äldre.
Man står nu inför stora rekryteringar de närmaste åren. Då vill man attrahera en viss del av de unga och det blir viktigt att göra sig synlig och attraktiv. Man måste därför strategiskt reflektera över vad man vill att berättelserna ska åstadkoma innan man skördar dem.
Konkurrensen om de bästa unga kommer, som alla förtstår, att bli stenhård de kommande åren.

%d bloggare gillar detta: