Storytelling i rekryteringen

I början av 2000-talet, när jag var ny i Corporate Storytellingbranschen, sprang jag på ett intressant exempel på berättelsens makt vid rekrytering. Det var från…


…USA och det hela tilldrog sig på en söka-jobb-mässa som vände sig till unga, i huvudsak nyexaminerade, akademiker.
Ett företag ville attrahera och locka till sig emotionella och kreativa medarbetare snarare än logiska och strukturerade eftersom man redan hade tillräckligt med logiker i organisationen.
Företaget hade därför helt valt bort den traditionella företagspresentationen med powerpointeri i klassisk stil med nyckeltal, pilar, boxar, kartor, värdeord och diagram.
Dessa traditionella presentationsfakta hade man den här gången helt enkelt samlat i en trycksak som de unga akdemikerna kunde få i efterhand om de ville. Uppgifterna fanns förstås också på webben.
De nyexaminerade studenterna droppade in i konferenssalen när det var dags och möttes redan i dörren av representanter från företaget som hälsade dem välkomna. När alla satt sig började förtagets representanter berätta om företaget utan en enda powerpoint. Allt byggdes på en rad berättelser.
De berättade om grundaren, de viktigaste skapelseberättelserna, om misstag och om kunder – både nöjda och missnöjda. De berättade om om vad de hoppades kunna berätta om fem år och de berättade om hur det var när det var som bäst att arbeta i just det här företaget. De berättade också om hur det kunde vara när det kändes tungt och motigt. Allt i storydramaturgi.
Efter en frågestund avslutades presentationen och de unga akdemikerna hälsades välkomna till företagets monter som konkurrerade med andras montrar ute i stora hallen.
Hur det gick?
Ja, som du förstår, eftersom jag berättar om det här, så gick det förstås lysande. De unga emotionella akademikerna flockades kring företagets monter eftersom de tyckte det verkade vara ett så intressant och mänskligt företag. Där skulle de mycket väl kunna tänka sig att börja sin karriär.
Företaget hade använt storytellingen strategiskt. De visste vilka de ville komma i kontakt med.
De gjorde ett grundligt förarbete där de först önskade och sen sökte upp och skördade viktiga och väl valda kulturbärande berättelser i organisationen och bland kunderna. Dessa berättelser gav sen, tack vare berättarformen, en trovärdig och emotionellt laddad bild av förtaget vilket lockade precis den grupp unga akademiker som företaget ville komma i kontakt med.
Så kan man strategiskt använda storytelling i rekryteringsprocessen.

%d bloggare gillar detta: