Show don´t tell!

Mycket snack och liten verkstad är ett kul uttryck som var vanligt förr. Nu hör man i marknadsföringssammanhang stridsropet: Show don´t tell! Det tänkte jag på när jag läste en artikel i Aftonbladet av Kjell Dahlin…


…som är examinerad retoriker vid Södertörns Högskola och som var i kontakt med sig i samband med sitt examensarbete.
Så här skriver han i Aftonbladet 3 januari:
” jag är övertygad om att de företag som kan definiera sina värderingar och manifestera detta i emotionella handlingar har ett starkt komplement till sin traditionella marknadsföring. För det unika med ett företag finns knappast i kvartalsrapporten eller powerpoint-presentationen. Nej, en organisations karaktär finns i de unika koncerngemensamma berättelserna som åskådligt målar upp en bild av de emotionella värdena. Det är ju till syvende och sist människorna som ger verksamheten syre, själ och känsla.”
Bra Kjell! Det där är en text som trivs bra under rubriken Corporate Storytelling.

%d bloggare gillar detta: