Passionerade varumärkesmissionärer

Passionerade kunder som lierar sig med ditt varumärke kan få din organisation att blomstra. Ett amerikanskt klädföretag som säljer mycket via nätet har satsat…


…hårt på detta med att ha ett ”street team” fyllt av ”reps” som är passionerade varumärkesmissionärer.
Enligt en artikel i BusinessWeek online utgör dessa evangelister i just detta klädföretag bara en procent av kunderna men de och deras passionerade förhållningssätt och berättelser ligger bakom femton procent av försäljningen.
Genom att riva murarna mellan medarbetare i företaget och dem som köper produkterna skapar man en annan typ av organisaton som gör det möjligt för varumärkesmissionärerna att träda fram.
En ung student vittnar om att han får kläder för upp till $200 i månaden för sitt engagemang. Han skulle kunna tänka sig att missionera gratis, säger han, men han blir nu ännu mer motiverad av att han kan hämta ut fler av de kläder han gillar så starkt.
Ett IT-företag, berättar BusinessWeek online, inrättade en tjänst som Missionsansvarig (chief evangelist) på företaget som byggde en rådgivande kundpanel bestående av kunder som var så passionerade att de hade gett sig till känna genom sina kärleksbrev till företaget. Hon bjöd också in kunder som hon hittade på bloggar och som hon fick tips om på olika sätt. Hon väjde inte för att bjuda in även kritiska röster för att hon trodde att dessa kunde vara med och utveckla produkterna. Den som är kritisk är ju intressantare än den likgiltige.
Det handlar alltså om att lyssna och berätta. Att skapa forum och webbplatser av olika slag för att bygga relationer till dem som vill missionera.
För mig som Corporate Storyteller öppnar artikeln i BusinessWeek online många tankar om var man kan skörda och plantera Corporate Stories. Ska du ha missionärer så behöver de ju något att berätta passionerat om: Ett evangelium.
Kundstories, produktstories, varumärkespassionerade värderingstories och så vidare. Det gäller bara att se spelplanen och sen fylla på.

%d bloggare gillar detta: