Stories gör oss mer mänskliga

National Library for Health i Storbritannien sorterar in Storytellingen under rubriken Knowledge Management. Storytelling ersätter inte analytiskt tänkande, konstaterar man, men den är en kraftfull metod att…


…underlätta för människorna i en organisation att få kontakt med varandra och dela kunskaper och värderingar.
Storytellingen är ett multiverktyg som kan användas i både organisationsbyggande, rekrytering och marknadsföring. NHL rekommenderar den speciellt i stärkandet av den organisationskultur man verkar i.
Rätt använd i organisationen kan storytellingen, med hjälp av ett helt vanligt mänskligt språkbruk, på ett roligt och intressant sätt, göra stor nytta i styrningen och utvecklingen av verksamheten. Enkelt uttryckt kan man från NHL hämta dessa påståenden.
• Stories är ett fantastiskt sätt att lära sig på.
• Stories gör det lättare att komma ihåg.
• Stories styr med exempel istället för med ordergivning.
• Stories minskar glappet mellan Veta & Göra.
• Stories gör organisationen mer mänsklig.
• Stories bygger relationer.
• Stories är underhållande.
Hur kan någon avstå från detta, undrar jag förstås.

%d bloggare gillar detta: