Storytellingens kraft i organisationer

Vad är en organisation? Ett svar är att en organisation är Människor som arbetar tillsammans! Människor som gör någonting tillsammans blir alltså en organisation. Att vara en del av en organisation är att…


…att bli en social människa. Så har det alltid varit. Och där det finns organisation finns människans kultur öppen att studera och exploatera.
När man har en organisation måste man göra sig synlig för andra. För alla kunder, brukare eller klienter, nuvarande eller blivande. För ägare och medarbetare.
Vilken kunskap använder och förvaltar man? Vilka värderingar har man? Det här är viktiga frågor för fiskarbyn på Norges västkust för tusen år sen. Byn i Västafrika, daghemmet i Tumba eller fabriken i Södertälje.
Managementkonsulter har tidigt förstått att just berättelserna om dessa viktiga frågor ofta är mycket effektiva sätt att kommunicera idéer – även komplicerade sådana, jämfört med siffror och paragrafer. Storytellingen kan bättre överföra och sätta viktig information på plats med hjälp av emotionella tekniker.
Tyst kunskap – tacit management – kommuniceras bra med stories. Storytelling gör att man kommer ihåg poängen och kan involvera de flesta i organisationen, oavsett utbildningsbakgrund, i en vision av av vad man håller på med.
För att förstå allt detta räcker det alltså att vara människa, eftersom allt utgår från den gemensamma organisationskultur som man verkar i.
Detta är en grundsyn som underlättar arbetet med Corporate Storytelling och som gör det möjligt att utveckla metoderna.

%d bloggare gillar detta: