Sas utmanar gränserna

På Sas Sverige arbetar man brett, ambitiöst och mycket professionellt med Corporate Storytelling. Jag har insyn eftersom jag till och från genom åren blivit involverad i detta arbete. Nu tar Sas ännu ett nytt…


…spännande grepp när det gäller att använda berättelserna för att utveckla företaget. Det handlar om ett sätt att använda berättelserna som signaler från organisationen.
Så här går det i princip till.
Man skördar först professionellt i berättarkapitalet och finner berättelser som man tycker tillför något viktigt och som speglar något viktigt om företaget.
Man märker snart att de befolkade berättelserna, som verkligen berör, ofta handlar om att någon har gått över en gräns som man inte brukar gå över. Han gjorde det oväntade. Hon sträckte sig utanför sin egentliga befattning. Han gjorde något sanslöst tokigt osv…
När man ser vilken gräns som passerats så analyserar man situationen. Var det bra att han/hon gick över den gränsen? Eller var det dåligt? Farligt? Dumt? Icke önskvärt?
Om det var bra så analyserar man situationen och frågar sig varför denna gräns överhuvudtaget finns – uttalad eller outtalad. Kanske den borde arbetas bort.
Detta leder till att man med hjälp av berättelsen får möjlighet att utveckla rutiner och organisationsstrukturer.
Om det var dåligt eller om beteendet var farligt och om det av en eller annan anledning inte var önskvärt att någon gick över gränsen så diskuterar man på Sas om man borde skärpa denna gräns och göra den synligare. Då har berättelsen identifierat en viktig situation som medarbetarna kan hamna i och som man borde reflektera över.
Berättelserna kan då få oss att få syn på situationer där organisationen eller rutinerna inte är optimala och vi kan arbeta med att förbättra vårt sätt att arbeta och vara.
Detta är Corporate Storytelling i organisationsutvecklingen och det finns rutiner för hur man arbetar med dessa frågor.

%d bloggare gillar detta: