Forum och bloggar av olika slag

Människan sitter vid diktens port, hon talar om allt vad stort hon gjort och allt vad stort hon ska göra, skrev Ferlin. Människan har alltså samlat information i minst 50.000 år för att kunna återanvända kunskap och erfarenheter i sitt samhälle och sin lokala organisation…


…och för att kunna överlämna dessa lärdomar till framtida generationer. I arbetslivet brukar dessa kunskaper hanteras under rubriken Knowledge management. Om detta kunskapsöverförande filosoferar Karen Christensen, berättar Fredrik Wackå på sin blogg.
Traditionellt använder människan – i dessa sammanhang – myter, folklore, muntligt berättande och liknande. I modern tid, innan nätets genombrott, har människan samlat mellanlagrat och organiserat kunskapen i bilder, kartor, böcker och rapporter.
För en Corporate Storyteller fungerar många av de traditionella kanalerna fortfarande. För mig är muntliga berättelser och företagsfolklore i allra högsta grad fortfarande moderna och viktiga metoder. Kanske till och med viktigare nu än för bara några år sen.
Det nya är, vilket Christensen diskuterar, att flera nya verktyg kommit på senare år. Hon kallar dem för ”social networking technologies”. Sociala medier, säger Wackå.
Nätbaserade forum av olika slag som databaser, BBS:er, företagsbloggar och wikis är nya distributionsformer och mötesplatser för spridning av kunskap och mentala och emotionella bilder av verksamheter.
En wiki är en distributionsform där vem som helst kan gå in och påverka skrivningen utan att registrera sig eller bli utsatt för redaktionell redigering av någon annan. Mest känd är en av nätets mest besökta adresser, http://www.wikipedia.org som också finns i en svensk språkvariant.
När det handlar om samtal och muntliga diskussioner i dessa sociala media så har en etisk kod redan utarbetats av WOMMA, Word Of Mouth Marketing Association.
Den går i huvudsak ut på att du som deltar i samtalen ska stå för vem du är och på vems uppdrag du arbetar ( om du är ute och säljer idéer, tjänster eller produkter ) och att du tror på det du säger om du nu deltar i samtalet som avlönad och på professionell grund.
Vi får väl se hur etiksnacket utvecklas i de sociala medierna.
Läs mer om de sociala medierna hos Wackå som också länkar vidare i god bloggaranda.http://wpr.se

%d bloggare gillar detta: