Storytelling i Östersund

Turismforum 2006 hålls i Östersund den 21 november. Då kommer jag att tala om Corporate Storytelling på förmiddagen och Erik Nissen Johansen kommer på eftermiddagen att tala om uppdiktade historier. Anders Östring, VD för Ramundbergets Alpina, kommer att berätta om hur de la upp sin story. Temat för dagen är alltså…


…storytelling under den samlade rubriken: Storytelling, konsten att sälja mera med en berättelse.
Detta är första gången vi föreläser tillsammans, Erik Nissen Johansen och jag.
Erik Nissen Johansens reklambyrå Stylt Trampoli har storytelling som en av sina specialiteter. Det handlar då främst om att skapa berättelser som kan användas inom hotell- och restaurangbranschen. De diktar tillsammans med sina kunder ihop historier till hela koncept där allt går hand i hand och skapar upplevelser.
Många spännande berättelser har spridits med hjälp av Stylt Trampolis installationer och historier.
Min uppgift som Corporate Storyteller blir att förklara värdet av att använda de sanna berättelserna hämtade ur verkligheten och sätta just dem i arbete. Argumentera för att verkligheten duger. Lite olika perspektiv alltså trots att båda metoderna brukar benämnas storytelling.
Detta rymmer i och för sig ingen motsättning utan är helt enkelt två skilda perspektiv på kommersiellt berättande.
Det är just det som Turismforum 2006 velat visa. Diktade berättelser kontra berättelser från den vanliga verkligheten. Två olika sätt att arbeta med så kallad storyelling.
Cirka 130 personer har hittills anmält sig till konferensen som hålls i Gamla Teatern i Östersund. http://ostersund.se

%d bloggare gillar detta: