Berättelsens kraft

Företagens och organisationernas dagliga verksamhet kommuniceras och beskrivs dagligen av människorna på ett helt naturligt sätt med hjälp av berättelser. Vare sig vi tänker på det eller inte. Så har det varit i alla tider. Det är ett uttryck för att vi…


…är människor.
Berättelserna kan vara positiva och inspirerande eller negativa och destruktiva inför den framtid som människorna ska dela. Berättelserna är därmed en viktig kraft i formandet av framtiden. De är med och bygger vårt öde.
Vi ska alltså inse värdet och kraften i berättelserna.
Precis som våra förfäder ville skydda sitt arv och peka ut en väg mot framtiden när de satt kring lägerelden så bör ledarna göra det i dag i våra företag och organisationer bland annat med hjälp av de viktigaste berättelserna.
Har man den insikten och tar detta på allvar så ska man förstås reflektera över vilka berättelser som är viktigast för att visa var vi kommer ifrån, vart vi befinner oss i dag och vart vi är på väg.
Kunskap och värderingar kan speglas i berättelserna, något som varje ledare borde reflektera över.
Sen är det bara att börja skörda och förpacka dem och sätta organisationens viktigaste berättelser i arbete.
Förstår man detta så förstår man sig på Corporate Storytelling och är CS-medveten.

%d bloggare gillar detta: