Mer tillgängligt intranät

I Corporate Storytellingsammanhang har man ofta stor tilltro till intranätet som en plats där berättelserna kan publiceras. Och visst kan det vara så, bland annat. Det finns många kanaler, kanske framför allt det muntliga berättandet, men intranätet är ofta en bra mellanlagringsplats….


…problemet är att många inte har en naturlig tillgång till en arbetsplatsdator via vilken han eller hon kan komma åt intranätet. Olika typer av kiosklösningar i all ära.
På Fredrik Wackås utmärkta blogg hittar jag ett intressant resonemang om tillgängligheten när det gäller intranätet. Ur ett storytellingperspektiv tror jag det kan vara kul och spridningspositivt om man kan koppla upp sig också utifrån när man vill visa lite av sitt företags storyrepertoar eller om man inför ett möte vill fräscha upp minnet när det gäller en viss story.
Följ resonemangen kring lättillgängligare intranät här:
http://www.wpr.se

%d bloggare gillar detta: