Kräkas upp berättelser

Fråga:
Vad är egentligen meningen med Corporate Storytelling. Menar du att personalen ska stå där och kräkas upp historier om hur förträfflig deras arbetsgivare är?
Svar:
Oj då. Det där tycker jag är förakt för kommunikation. Kommunikation betyder, rent språkligt alltså, att göra gemensam…


…och om man arbetar med kommunikation i form av Corporate Storyteliing så är man intresserad av de berättelser som finns i organisationen. Jag brukar betona att de ska vara sanna, dvs att de bör upplevas som verkliga och relevanta av dem som hör dem och i bästa fall återberättar dem.
Det är där CS får sin legitimitet.
Om du menar att folk ska kräkas upp dem så betyder det ju att de inte vill kännas vid dem. Då fungerar förstås inte CS som metod att kommunicera utan blir nåt helt annat och kanske mycket obehagligt.
Men det är klart att om man inte vill erkänna att man kommunicerar för att påverka och att man arbetar med CS för att man tror det ska kunna utveckla organisationen och verksamheten och kanske för att kunna rekrytera lämpliga personer till organisationen då är det inte så lätt att se poängen med Corporate Storytelling.
Jag tror att CS öppnar för en tydligare och mer utvecklad dialog än många andra kommunikationsmetoder.

%d bloggare gillar detta: