300 texter

Det finns nu 300 texter på Storytellers.se. Alla texter är öppna och tillgängliga…


…för var och en som intresserar sig för berättelsens kraft i företag och organisationer. Jag som står bakom hela sidan, Matts Heijbel, har redan från början vid tusenårsskiftet valt att vara öppen och dela med mig så mycket jag kan.
De flesta av mina kunder tycker också att det bara är roligt att jag berättar om dem. Det är därför jag berättar rätt mycket om olika företagsexempel.
Här finns alltså case, artiklar, frågor & svar, akademiska uppsatser, reflexioner och ett löpande samtal om hur man kan söka, finna och exploatera berättelser ur företags- och organisationskulturer.
Jag vågar påstå – om du ursäktar – att det inte finns någon så erfaren och insatt i dessa frågor i Sverige. Men vi är ändå fortfarande ett u-land när det gäller att ta tillvara dessa ”business narratives” eller berättarkapitalet. Så detta är bara början.
Det förvånar mig att inte varenda företag och organisation tar tag i de här frågorna på ett systematiskt sätt.
Har ni som inte börjat ännu svårt att komma igång? Jag kan hjälpa till i så fall.
Jag har själv två akademiska examina som tillsammans lett mig in på den här banan. Jag är författare och journalist med socialantropologisk bakgrund.
Jag tycker det är fantastiskt att vi har tillgång till ett sådant utbildningsväsende som är öppet för alla. Jag undervisar själv på flera håll.
Jag ställer också alltid upp på studenter som söker upp mig för att de är intresserade av Corporate Storytelling. På alla vis jag kan. Hör av er bara. Det är lite pay back time till utbildningsväsendet nu för min del.
Med företag och organisationer arbetar jag på kommersiell grund. Detta är mitt levebröd. Men det kostar förstås ingenting att fråga. Är du intresserad av ett storyprojekt i ditt företag eller din organisation så kan vi tala om saken och jag kan föreslå aktiviteter. Sen är det bara att tacka ja eller nej.

%d bloggare gillar detta: