Jämställdhetsarbete i Stockholm

I Stockholms län driver länsstyrelsen och Svenska EFS-rådet ett långsiktigt och strategiskt jämställdhetsarbete. Nu ska de inblandade få bekanta sig med storytelling…


…på en av sina kompetensutvecklingsträffar för projektledarna. Den 24 oktober håller jag i en heldag där vi tillsammans ska leta efter viktiga kulturbärande berättelser ur de olika jämställdhetsprojekten.
Projekten handlar om exempelvis Jämställdhetsintegrering, Mångfald, Kvinnor som maktresurs, Jämställdhet som framgångsfaktor, Ungt entreprenörskap och mycket annat spännande.
När projektledarna snabbt behöver förklara vad de håller på med eller visa nyttan med sin verksamhet kan de ha nytta av att ha skördat några av sina bästa berättelser. För att inte tala om när de söker pengar…
Seminariedagen den 24 oktober blir ett ett första försök att tillsammans med mig jabba med denna kommunikationsmetod medvetet.

%d bloggare gillar detta: