Händelser på Saab

I dag har jag haft en skördefest av stories tillsammans med en grupp kommunikatörer på försvarsindustrikoncernen Saab. Vi började för några veckor sedan med…


…en inledande insprirationsöföreläsning. Sen fick kommunikatörerna uppdraget att utifrån mina anvisningar gå till sina respektive enheter och leta stories.
I en så faktaintensiv och delvis sluten värld var det en utmaning att gå från traditionell faktaredovisning till ett befolkat, bitvis emotionellt, berättande om specifika händelser som i ett enda slag visar viktiga företagskulturella och kompetensstinna händelser.
Vi diskuterade hur man i Corporate Storytelling går från det övergripande generella redovisandet till det mer händelsebundna berättandet.
Saab är förstås späckat med berättelser och Maria Ottosson, chef för Communication Center, ska nu leda sina kommunikatörer vidare i ett storytellingprojekt i Saab Technologies.

%d bloggare gillar detta: