Att söka värderingar

Fråga:
Kan man hitta värderingar genom att samla berättelser eller måste man ha värderingarna klara först och leta efter berättelserna sen?
Svar:
Det där är en bra fråga som jag ofta får. Vilken väg ska man gå…


…när man arbetar med organisationens berättelser och värderingar?
Låt mig säga så här:
Det är vanligt att företag och organisationer kontaktar mig och säger: Nu har vi kommit en bit i vårt värderingsarbete och skulle vilja ha hjälp med att leta upp berättelser som stödjer våra värdeord.
Då kan jag arbeta på olika sätt:
Antingen kan jag använda den antropologiska undersökande Dr Livingstonemodellen där jag ringer eller går går runt och intevjuar. Jag kan också samla personal och/eller kunder gruppvis och skörda lämpliga stories i workshops.
Här har man alltså redan bestämt vilka värderingar man tycker att man har och man vill klä dem i berättarformat.
Mindre vanligt är det tyvärr att man redan tidigt i sitt värdegrundsarbete har insett att berättelserna i sig är en underbar väg att söka och identifiera organisationens värderingar.
Jag försökte faktiskt hålla en sån kurs en gång för några år sen tillsammans med pedagogen Otto Granberg. Men det var inget större intresse. För tidigt ute kanske?
I alla fall. Vill man utgå från storykapitalet så kan man använda frågor som:
När presterade vi som allra bäst?
När hade vi en motgång och varför?
När kom två olika synsätt i konflikt med varandra ( dilemmaberättelser )
När kände jag att vi var oslagbara?
När kände jag mig extra stolt?
Då var vi på topp i servicetänkandet!
etcetera
När man på så sätt får fram berättelser som kanske vardera tar någon minut att berätta kan man fråga sig vilka värderingar och beteenden dessa verkliga berättelser faktiskt beskriver.
Man kan alltså bygga värderingspaketet och kärnorden med hjälp av berättelserna i stället för tvärt om. Man utgår helt enkelt från viktiga specifika händelser snarare än från abstrakta önskningar om hur vi skulle vilja vara. Man utgår från verkligheten så som den beskrivs i berättarkapitalet.
Det första exemplet var alltså: Först värdeord – sen stories. Det andra var tvärt om: Först stories – sen värderingsanalys och värdeord.
Det finns förstås möjlighet att på olika sätt korsa dessa metoder.

%d bloggare gillar detta: