Fabulafestivalen 2006

Den här webbplatsen handlar, som du vet, om hur man affärsmässigt kan använda det berättarkapital som faktiskt lever i företag och organisationer här och nu. Den beskriver hur organisationsberättelser kan göra nytta i bland annat företagsutveckling och varumärkesbyggande och hur den kan underlätta rekrytering av de människor man söker. Men det finns i samhället, under begreppet Storytelling, också en tidlös bred, stark internationell berättarrörelse som snart visar upp sig i Stockholm…


…de som är aktiva i den berättarrörelsen är konstnärer, artister och kulturarbetare – inte näringslivskonsulter. De engagerar sig snarare för att bl a skapa levande mötesplatser där språkliga och etniska gränslinjer överskrids med hjälp av traditionella historier. Kommer de till företag är det som underhållare.
I Sverige stöds denna berättarrörelse i form av Fabula skattevägen bland annat av Kulturrådet, Stockholms kulturförvaltning och Landstingets kulturnämnd i Stockholms län.
Det handlar alltså om att samla skickliga skådespelare och artister som underhåller och fascinerar med berättelser för barn och vuxna. Det handlar om myter, skrönor, sagor och livshistorier från stora delar av världen.
Inget företagsberättande finns med på festivalen trots att majoriteten av oss faktiskt lever i företagen och organisationerna, dagens byar, som just nu kreerar morgondagens myter, sagor och skrönor. Ett sådant kommersiellt seminarium med företagen i centrum hålls däremot exempelvis av IBC Euroforum 22-24 november. http://euroforum.net
På Fabulafestivalen samlas ett internationellt berättarskrå inför publik på ABF-huset i Stockholm 20-22 oktober. Där möter man, till en måttlig kostnad, en framstående artistisk berättartradition.
Jag för min del tror att en berättarscen skulle kunna förena dagens företagsberättelser med de klassiska internationella sagorna.
Fabula knyter hur som helst den svenska berättarrörelsen till det breda och växande internationella samarbetet mellan berättarrörelser i olika länder och världsdelar. Se artisterna på http://fabulafestival.se

%d bloggare gillar detta: