SAS Sverige skriver historia

I dag har jag medverkat i Globen på SAS Sveriges 60-årsjubileum. Alla medarbetare som kunde komma loss – business as usual förstås – rörde sig mellan Hovet och Globen och hela jubiléet gick i storytellingens tecken…


…6-700 SAS-medarbetare grupperades i slumpmässigt blandade grupper kring 100 bord i Globen och skördade stories tillsammans. Sen fick de gestalta sina berättelser i text och bild och skulptur. Mig veterligen är detta det största Corporate Storytellingsskördandet i hela världen någonsin vid ett och samma tillfälle. SAS Sverige har idag, i och med detta, skördat ett hundrartal berättelser från sin verksamhet. Flera tusen har surrat.
För mig är detta ett sätt att använda berättarkapitalet för att stärka kulturen, vilket sedan kan vara en viktig konkurrensfördel. De sanna berättelserna från verkligheten kan användas som en strategisk resurs.
Hårdvaran i flyget kan ofta vara sig ganska lik mellan bolagen. Men människan och hennes kultur och beteende gör skillnad. Och då måste man berätta om dessa mjuka värden. Storytellingen öppnar upp de mjuka emotionella mervärdena.
Flyg handlar trots allt om mänskliga relationer och kommunikation.
Jag gick i flera timmar runt som deras egen Mr Corporate Storyteller och försökte uppmuntra och stimulera SAS-berättarna. För traditionsbärare är var och en. Och ägaren av berättelserna i de här sammanhangen är SAS Sverige. Det innebär att en viss person som är kopplad till en berättelse kan sluta men berättelsen kan leva kvar.
Jag är övertygad om att dessa berättelser kommer att innebära en extra kraft för SAS Sverige i det fortsatta arbetet på marknaden som för övrigt blir allt mer framgångsrikt efter några svåra år.

%d bloggare gillar detta: