Nyhetsbrev 17: Saab och Almi

Nu har Nyhetsbrev 17 gått ut till närmare 850 prenumeranter. Vill du också vara med så anmäl dig i högerkanten på öppningssidan genom att skriva in din mejladress och klicka. Nyhetbrevet berättar i en rätt personlig stil om senaste nytt och hänvisar hit till storytellers.se. Här är brevet också:


Nyhetsbrev 17
Hej vän av Corporate Storytelling. Här kommer höstens
första nyhetsbrev där jag filosoferar lite över vad
berätteserna, eller storyfloran om man så vill, säger om
organisationens hälsa.
Jag nämner också lite om ytterligare några företag och
organisationer som ger sig in i storytellingperspektiven.
Sen ska jag säga något om storyduschen och de
kommande storyfrukostarna på Hornsgatan 52.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Det är uppenbart för mig att berättelserna berättar om
hur en organisation mår. Inte så konstigt i och för sig att
dåligt ledarskap ger negativa berättelser. Gott
ledarskap ger på samma sätt, enkelt uttryckt, positiva
berättelser.
Man kan alltså delvis ställa dignos via berättarfloran.
Detta innebär också att man som Corporate Storyteller
kan skörda, förpacka, sprida och i viss mån påverka
berättandet. Man kan stödja ledarna genom att visa
dem de verkliga berättelserna och man kan också ge
dem en relevant repertoar för att de ska kunna öppna
en berättardialog med medarbetarna och kanske på
sikt också påverka företagsfolkloren och därmed
välmåendet.
Jag har som ung studerat socialantropologi och
etnologi och jag ser varje dag vad mycket inspiration
och perspektiv man kan hitta där som går att använda i
organisationsutveckling och i gestaltandet av
organisationer, varor och produkter.
I storytellinglitteraturen kan man ibland läsa om olika
kategorier av berättelser. Alltså vilka arenor de har.
Enkelt uttryckt kan man tala om offentliga respektive
hemliga consensusberättelser som delas i
organisationen. De hemliga är strikt interna.
Det finns också offentliga respektive hemliga
konfliktberättelser. Och mycket mera förstås.
Själv fascineras jag av det jag kallar
dilemmaberättelser som leder lyssnaren fram till en
valsituation. Man berättar alltså en story ur
organisationens egna verklighet som drar något fram
till sin spets och så frågar man vilket beteende som är
önskvärt i den situation man hamnat. Det är en
pedagogisk typ av berättelse.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
I nästa vecka ska jag träffa hela Almi Företagspartner
och redovisa en del Almiberättelser som jag skördat
men också tala om möjligheten att befolka
Almivarumärket med Corporate Storytelling.
Jag ska också ta ett nytt steg i det pågående
samarbetet med SAS Sverige och så ska jag träffa
kommunikatörerna på försvarsindustrikoncernen Saab.
Jag har också jobbat med WM-data under sommaren
och jag har blivit upphandlad av Svenska institutet där
jag hoppas få arbeta med Sverigebrandingen.
De framgångsrika är intresserade av Corporate
Storyteling och berättandet kraft.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Jag har tidigare på storytellers.se talat om idén med
storydusch. Alltså en starkt avgränsad, riktad högtalare
som erbjuder den som vill, att kliva in i ljudet och lyssna
på organisationens viktigaste berättelser.
Det fungerar tekniskt. Jag har kollat det i hop med en
leverantör av dessa riktade högtalare. Men resultatet är
förstås helt beroende av vilka berättelser man sänder
ut i högtalaren. Hela idén med företagsberättelser
bygger på att man vet vad man gör. Att man vet vad man
vill att berättelserna ska åstadkomma.
Har man alltså skaffat en seriös storyskörd så kan man
– också i bullriga miljöer – erbjuda dessa storyduschar.
Personligen tycker jag det är en kul idé. Jag skulle inte
kunna motstå att gå in i ljudduschen om jag hade en
minut över på den plats där duschen satt.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Hösten första storyfrukost är nu fullbokad. Den blir på
Hornsgatan 52 den 7 september. Nästa blir den 2
november. Läs mer om det på http://www.storytellers.se
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Jag, Matts Heijbel har skrivit detta nyhetsbrev. Antingen
har du själv anmält dig som prenumerant eller så har
du gått på några av mina seminarier. Eller så är du en
av mina vänner.
Vill du inte vara med så skicka ett mail med ett nej tack
till nyhetsbrev@storytellers.se
Stockholm 25 augusti 2006

%d bloggare gillar detta: