Berättelsernas uppgift

För oss som håller på med Corporate Storytelling är det naturligt att se det som att berättelserna i organisationen har en kulturell uppgift, kanske till och med ett uppdrag…


…. berättelsen kan exempelvis ha uppgiften att, på ett målande bildmässigt sätt, beskriva händelser som gör det lättare för oss alla att förstå varför vi överhuvudtaget finns i företaget eller organisationen…
…vilket ger identitet.
Vi kan få ta del av ett kollektivt minneskapital, en kultur, som visar meningen med vårt arbete. I forskningssammanhang talar man ibland om det institutionella minnet…
…vilket låter oss dela erfarenheter.
Genom att i berättelserna visa vilka vi är, var vi kommer ifrån och vart vi är på väg så kan vi lättare locka och skola in nya medlemmar i vår organisation…
…vilket underlättar rekrytering.
Vi kan också stärka vår självbild som proffs…
…vilket bygger gemenskap och självkänsla.
Berättelserna kan också skissa på tänkbara framtidsmöjligheter genom att vi tidigt uppmärksammar och beskriver önskvärda händelser och beteenden…
…vilket ger visioner.

%d bloggare gillar detta: