Word of mouth

Jag läser i PR-byrån Springtimes senaste nyhetsbrev om hur ostindieseglaren Götheborg blivit en av de största snackisarna på länge. Det visar, säger Springtime…


…vilken kraft det finns i symboler som skapar word-of-mouth. Götheborg är alltså ett kraftfullt kommunikationsprojekt men den avgörande frågan blir, menar Springtime, ändå vilket värde sponsorerna känner att de får i slutändan för sina investeringar.
Springtime är en av de främsta företrädarna för Word of mouth i Sverige och jag har haft förmånen att få arbeta tillsammans med dem vid några tillfällen.
Word of mouth bygger, mycket enkelt uttryckt, på idén att vi lyssnar på dem vi har förtroende för. Man brukar säga att det finns människor med sånt inflytande att det en av tio talar om tycker sen de resterande nio.
Kan man leverera berättelser till denna nyckelperson eller denna nyckelgrupp och ge dem impulser att berätta så har man ett muntligt påverkansinstrument. Snacket går.
Götheborg http://soic.se blir i det perspektivet nästan en slags gigantisk berättelse som rätt hanterad kanske öppnar dörrar och vägar för det som ska komma som en följd av båten.
Corporate Storytelling, som syftar till att man berättar om företag, organisationer eller deras produkter och tjänster, har förstås också ett syfte bortom själva berättelsen. Genom att ta vara på och dramturgiskt hantera organisationens, företagets eller projektets viktigaste berättelser påverkar vi bilden av verkligheten och berättandet om en organisation, en vara eller en tjänst.
Så om Götheborg är ett gigantiskt word-of-mouth-projekt så är vardagsberättandet med mindre omständigheter också möjligt. En enda liten kärnklar story kan växa till en präriebrand om man vet vad man gör och hur man ska få igång det hela.

%d bloggare gillar detta: