Powertelling i Powerpoint

Ibland blir det så att vi som sysslar med företagsberättande lite raljant viftar bort Powerpoint-verktyget som något dött, envägskommunikativt och outvecklat. Men det är förstås….


….så att Powerpoint-verktyget kan vara alldeles utmärkt om man använder det på rätt sätt. Steve Denning är för övrigt en av dem som försvarar det mer utvecklade användandet av Powerpoint.
Men redan med en enkel modifiering kan var och en av oss lägga in storytelling i Powerpoint-presentationen. Powertelling innebär då helt enkelt att vi laddar Powerpoint-presentationen med Storytellinginslag så den lyfter och blir Powertelling.
Det kan exempelvis gå till så att den som i Powerpoint vill visa viktiga fakta som siffror, resultat, nyckeltal, kartor och diagram också lägger in PP-bilder som skapar berättarlägen. Så här kan det kanske stå efter det senaste PP-diagrammet:
” Detta får mig att tänka på vår möteskultur som den gången när jag kom till mötet i tid men ingen annan kom förrän jag hade väntat 20 minuter. Nästa person kom ytterligare…”
På så sätt kan den som använde Powerpoint växla från ren faktakommunikation och gå in i ett levande berättande ur verkligheten som bjuder in till dialog och diskussion.
Powerpointverktyget blir då inte ett sätt att undvika dialog och hindra samtalet från att ta oväntade vägar på. Presentationen får istället liv.
Den som öppnar sig för berättelser i PP-presentationen skulle därmed med denna ordlek kunna sägas syssla med Powertelling.

%d bloggare gillar detta: