Något för säljare?

Fråga:
Jag jobbar med säljare och säljansvariga. Nu undrar jag om storytelling är något för dem? Kan man ha storytelling som ett inslag i en säljutbildning?
Svar:
Detta är en fråga som jag ofta får. Jag brukar säga då…..


……att Corporate Storytelling liksom produkt- och tjänststorytelling är perfekta för att inte säga nödvändiga verktyg i säljprocessen. Jag har träffat många som sagt ungefär så här:
” jag märkte direkt att inköpschefen inte var intresserad av prestanda eller av vår företagspresentation som jag just tänkte slå upp ur lap-topen. Så jag stängde datorns lock och berättade vår viktigaste skapelseberättelse istället”
Jag tror att de bästa naturbegåvningarna inom sälj ofta är födda storytellers. De behöver inte gå på kurs för att förstå detta. Det förstår kraften i det emotionella och personliga som ofta fyller användbara berättelser.
När jag nyligen intervjuade en man som arbetar i ett tjänsteföretag för att se om han kunde komma med någon corporate story åt mig gick det trögt i början. Han hade jobbat i företaget i 10 år.
Då frågade jag honom vad han helst skulle minnas som starka minnen från sin tid i företaget om han skulle sluta på sitt jobb. Fanns det något som hade berört honom känslomässigt?
Då kom det en hel rad händelser med emotionell koppling som jag kunde bearbeta dramturgiskt och så småningom utveckla till stories. Flera händelser som han inte hade tänkt på de senaste fem åren.
På samma sätt är det i säljsituationen. Förutom prestandaberättande ska man utveckla det emotionella eftersom människan styrs i stor utsträckning av känslor. Så berättelser som kopplar känslor till tjänsten eller varan är en typ av mycket starka verktyg i säljsammanhang.

%d bloggare gillar detta: