Almi-stories

Jag arbetar under sommaren med att ta fram en rad Almiberättelser från olika regioner inom Almi Företagspartner. Tanken är att göra Almis roll och nytta synligare. Sista dagarna i augusti medverkar jag i en större sammandragning som Almi har. Jag ska då tala om hur man förstärker relationen till kunden, ägarna, medarbetarna och andra intressenter genom att förkroppsliga organisationens värderingar och varumärke med hjälp av Corporate Storytelling.

%d bloggare gillar detta: