Taxistories

Jag har idag talat på Svenska Taxiförbundets Kongress och sommarkonferens. Jag talade om Corporate Storytelling som metod att befolka ett gemensamt förvaltat varumärke, i det här fallet Taxi, som en branschorganisation förvaltar. Taxi med 114 miljoner googleträffar är ett av de internationellt mest spridda varumärkena. Kongressdeltagarna visade sig i den avslutande enkäten vara övertygade om berättelsernas betydelse.

%d bloggare gillar detta: