Spegla den tysta kunskapen

Det finns många akademiska avhandlingar som handlar om den tysta kunskapen. På engelska brukar man tala om tacit knowledge eller tacit knowing. I den vardagliga praktiken kan strategisk Corporate Storytelling i företag och organisationer ibland spegla denna tysta kunskap.


Man brukar säga att den tysta kunskapen inte är en kunskap man utbildar sig till. Den är nämligen osynlig och måste läras genom erfarenheter och upplevelser i organisationen och i de uppdrag som organisationen har.
Men med hjälp av berättelser kan man ibland söka upp, synliggöra och spegla den tysta kunskapen. För den finns alltid. Det används ibland en isbergsliknelse i de här sammahangen där huvuddelen av isberget, alltså kunskapen, ligger osynlig under vattenytan. Det vi ser över ytan är följaktligen den synliga kunskapen, the explicit knowledge.
Som Corporate Storyteller kan man formulera sin ambition som att man bland annat söker efter denna tysta kunskap. Man skärper sina sinnen när man ser isberget närma sig. Man söker, finner och skördar stories om den tysta kunskapen under ytan.
Ofta är den tysta kunskapen personlig och bärs av enskilda personer som kanske inte ens reflekterat över att de har något att erbjuda i storyformat. Här krävs en organisationsmedveten Corporate Storyteller, en rutinerad intervjuare eller workshopsledare för att skörda.
Det fungerar tyvärr inte så enkelt att man säger: Hej, har du nån tyst kunskap att bjuda på ;+)

%d bloggare gillar detta: