Hur man tolkar en story

Fråga:
Om man sysslar med företagsberättelser, som du talar om dem, kan lyssnaren då själv subjektivt tolka det han/hon ser eller hör ungefär som när man studerar ett konstverk på duk eller scen? Eller är tolkningen redan förutbestämd?


Svar:
Jag ser Corporate Storytelling som ett episkt berättande där lyssnaren själv drar sina slutsatser. Men det är klart att om man väljer att skörda vad man kallar värderingstödjande och värderingsskildrande berättelser så hoppas man ju att lyssnaren och senare traditionsbäraren ska uppfatta en sensmoral och en poäng.
Man ska bli emotionellt fångad och sen tycka eller känna något.
Till skillnad från siffer- och tabellbunden information – där man hoppas att fakta ska vara fakta punkt och slut – så kan Corporate Stories måla upp en situation och en händelse där lyssnaren själv reagerar och drar sin slutsatser.
Summan av storyn och mottagarens känslor inför storyn är så att säga energin som hämtar kraft ur det subjektiva.
Man kan därför i storytellingsamanhang vara överens om att något faktiskt har hänt. Men på grund av olika intressen drar man kanske olika slutsatser av det som inträffade.
Då kan storyn vara ett bra avstamp för vidare diskussion och utveckling.
Det subjektiva som ligger i att lyssnaren själv fyller på med egna associationer och drar egna slutsatser innebär också ett emotionellt involverande. Det är där mycket av energin i Corporate Storytelling ligger.
Om jag exempelvis som ledare vill försöka få igång ett engagemang så kan storyn vara ett bra verktyg. Man kan då i organisationen utgå från gemensamma bilder av verkligheten men förhålla sig till dessa bider på olika sätt beroende på var på arenan man befinner sig.
Den episka och beskrivande formen gör att man kan tala om händelsen men kanske tycka olika om den.
Det är sånt som man diskuterar när man sysslar med strategin kring Corporate Storytelling. Det här är i inledningen av ett projekt viktiga diskussioner att föra.
Man ska veta vad man letar efter och man ska ha klart för sig vad man hoppas att storyn ska göra för jobb i organisationen och i omvärlden.

%d bloggare gillar detta: