Nu kör IKEA

Nu har IKEA, genom IKEA Systems B.V., på allvar systematiskt tagit tag i sina Corporate Stories. Under arbetsnamnet IKEA Stories har man under förra året brett och ambitiöst, på IKEA-vis, genom hundratals intervjuer samlat in berättelser från hela världen. Och då handlar det inte i första hand om Kampradstories utan om andra röster i dagens IKEA.


Tillsammans med Scandvision 110 Corporate Film har IKEA Systems B. V. under 2005 efter noggranna filmtekniska förberedelser dokumenterat berättelser från traditionsbärare rätt av. De fortsätter under 2006.
Det handlar om att medarbetarna får dela med sig av möjligheter de sett och erfarenheter de fått som tillsammans har byggt IKEA-konceptet. Berättelserna skördas alltså direkt från dagens organisation. Det är med andra ord snarare en fråga om historier än om historia.
Det yttersta målet med projektet är att försöka bibehålla och stärka den framgångsrika IKEA-kulturen som är en förutsättning för en fortsatt succé för IKEA-konceptet.
IKEA-berättelserna publiceras i trycksaker, DVDer och i ett digitalt bibliotek med bland annat rörliga bilder som är tillgängligt för medarbetarna via det interna nätet.
Man hoppas att detta skall inspirera och stimulera till lärande och diskussioner inom IKEA-sfären. Berättelserna används sen i lärandeprogram, presentationer, introduktioner av nyanställda och olika interna tidningar.
Verkligheten får oregisserad tala för sig själv rätt in i kameran. Man är inte ute efter åsikter och personliga värderingar från den enskilda medarbetaren utan man letar efter exempel och händelser från verkligheten som visar på typisk IKEA-kultur och IKEA-värderingar.
Alltså sanna vittnesmål från IKEA-verkligheten om IKEA-verkligheten. Just det angreppssättet som den här webbplatsen hela tiden har försvarat som den enda riktigt framkomliga om man ska satsa på Corporate Storytelling. Verkligheten duger. Man behöver inte fabulera och hitta på.
Projektet är spännande och glädjande och det största och utan tvekan det mest ambitiösa jag sett internationellt på området Corporate Storytelling.
De jobbar alltså i stort sett så som jag själv har gjort i rader av uppdrag kring Corporate Storytelling och jag hoppas att fler företag kommer att upptäcka den kunskap och den erfarenhet som på det här sättet finns lagrad hos medarbetarna och som bäst uttrycks och skördas genom deras berättelser.

%d bloggare gillar detta: