Hos HR på Stockholms universitet

I morgon ska jag ge HR-studenterna på Stockholms universitet en dragning kring kommunikation med tonvikt på Corporate Storytelling. HR-människorna är så kallade personalvetare dvs blivande personalchefer m m.


HR-världen är ofta lite trög i starten och har mindre budgetar för satsningar på sånt som Corporate Storytelling. Men jag är övertygad om att HR-människorna ute i arbetslivet kommer igång när de förstår värdet av att förvalta och sätta fart på berättarkapitalet, inte minst i rekryteringssammanhang.
Internationellt associeras Corporate Storytelling i regel starkt med knowledge management. En av de främsta internationella på området Corporate Storytelling, Steve Denning, började faktiskt med metoden när han arbetade som Knowledge Manager på Världsbanken i slutet av 90-talet.
Han förundrades över att Världsbanken med en sån enorm kommunikationsbudget och så mycket samlat kunnande inte lyckades få omvärlden att förstå vad de kunde och höll på med. Han började då berätta korta berättelser som dramaturgiskt gjorde Världsbankens roll synlig.

%d bloggare gillar detta: