Idé, strategi & dramaturgi

Jag får nästan dagligen frågor om Corporate Storytelling. Vad det är och vad det inte är. Och hur det ska utföras. En del tycks mena att en bra story räcker. Sen är det storytelling. Jag kräver mer än så.


Corporate Storytelling är något man satsar på för att man har en idé och en strategi för hur man ska kunna bygga denna idé vidare. Eller så ska man medvetet söka berättelser som adderar mervärden till ens varor eller tjänster.
Det handlar alltså inte bara om att hitta några berättelser som berättar om vilka man är och varför man finns.
Corporate Storytelling används medvetet. Det behöver vila på en strategi som man försöker fylla med innehåll genom en speciell dramaturgi.
Låt oss säga att vi har strategin att med hjälp av viktiga kulturbärande berättelser försöka implementera vår värdegrund i organisationen för att den vägen bidra till organisationens måluppfyllelse. Då behöver vi leta fram de berättelser som kan göra en del av jobbet.
När vi har hittat dessa berättelser måste vi förpacka dem på ett vettigt dramaturgiskt sätt så att de kan göra det jobb som vi vill att de ska göra.
Corporate Storytelling handlar alltså om idé, strategi & dramaturgi.

%d bloggare gillar detta: