Berättelser som överför kunskap

Mycket av det vi vet känner vi till tack vare berättelser. Det kan exempelvis handla om tecken på att något är på gång. I Corporate Storytellingsammanhang hör man ibland talas om exemplet med Xerox och servicemännen som medvetet bad kopiatorkunderna att berätta om olika ljud och beteenden hos maskinen. Sånt här kan en Corporate Storyteller sätta i system.

Fortsätt läsa