På Stockholms Universitet

Matts Heijbel har fått uppdraget att planera, lägga upp, genomföra och examinera den första kursen i Corporate Storytelling någonsin vid Stockholms Universitet. Beslutet är just fattat och storytellerkursen genomförs som en del av språkkonsultutbildningen, den s k Språkkonsultlinjen, vid Institutionen för Nordiska Språk. Kursen blir i okt 2006.

Berättelser som överför kunskap

Mycket av det vi vet känner vi till tack vare berättelser. Det kan exempelvis handla om tecken på att något är på gång. I Corporate Storytellingsammanhang hör man ibland talas om exemplet med Xerox och servicemännen som medvetet bad kopiatorkunderna att berätta om olika ljud och beteenden hos maskinen. Sånt här kan en Corporate Storyteller sätta i system.

Fortsätt läsa

%d bloggare gillar detta: