Kandidatuppsats

Maria Johansson och Hillevi Romert vid Institutionen för ekonomi och företagande, Företagsekonomi, på Södertörns Högskola har skrivit en kandidatuppsats där bland annat storytellingsprojekten på SAS berörs.
Uppsatsen heter Viktiga konkurrensfaktorer i flygbranschen – en fallstudie om traditionella flygbolags kamp om resenärerna.
Bland de intervjuade finns Matts Heijbel.
http://diva-portal.org

Sveriges Rese- och Turistråd

Sveriges Rese- och Turistråd anlitar nu Matts Heijbel för att de insett att Corporate Storytelling kan vara en användbar metod i arbetet med Sverigebilden och dessutom i arbetet med att synliggöra själva Turistrådets roll. Utöver vanlig statistik- och siffermetod och konventionell reklam vill man försöka plantera bilder av dagens Sverige och besöäkare som kommer hit i människors medvetande med hjälp av Corporate Storytelling.

Historia, historier, stories, storytelling?

Det vanligaste missförståndet som jag möter apropå Corporate Storytelling är att man tror att det helt enkelt handlar om företagshistoria. Jag tror att språket ställer till det där. Orden historia och historier ligger nära varandra i svenskan. Det är därför jag envist håller fast vid begreppet Storytelling – det är inte låst vid det förflutna.

Storyn sätter priset

Priset på en produkt eller en tjänst kan påverkas av vilken berättelse man skickar med den. Det är en av grundpelarna i hela resonemanget om Corporate Storytelling. Storyn kan ge ett mervärde. En fiskkonserv med berättelsen om vem som tog upp fisken kan höja priset på fiskburken jämfört med burken som är just bara en fiskkonserv utan story. Ett färskt praktexempel på dessa krafter är berättelsen om den döde påven Johannes Paulus II:es polsktillverkade 50-talsbil.

Fortsätt läsa

%d bloggare gillar detta: