Berättelser gör världen gripbar

Enligt psykologer och experter på lärande är det berättelserna om verkligheten som gör att vi kan orientera oss i världen och göra våra val. Vi lyssnar till dem, förstår med hjälp av berättelserna vilka vi är och var vi kommer ifrån. Vi förstår varför vi attraheras av den och den människan eller, för den delen, den och den produkten.


Berättelserna är som en flora vi väljer ur och de gör oss till människor och i konsumismens tid förstås också till konsumenter.
I det gamla bondesamhället eller olika andra kulturer runt om i världen kan vi fascineras av just deras berättelser och folklore. Så är det förstås också i dagens moderna tjänste- och konsumtionssamhälle.
Alla företag och organiationer som överlever har en mission att uppfylla och berättelsr om detta.
Att skörda och dramaturgiskt forma de viktigaste berätterna är därför en överlevnadsfaktor för företag och organisationer. Företag och organisationer definieras av sina berättelser på samma sätt som att vi som individer blir synliga via våra berättelser.
Det här är inget påhitt. Det här är allmänna mänskliga kulturyttringar. Något som finns vare sig vi vill eller inte. Frågan är bara om vi vill påverka berättandet och de mentala bilder berättelserna förmedlar.
Ska du lära känna någon så vill du känna till hennes historiska arv och hennes berättelser. Och vill du lära känna en produkt eller ett företag så är det förstås likadant.
Därför kan berättelsen var den faktor som skiljer ut den ena liknande tjänsten eller produkten från den andra. Att syssla med Corporate Storytelling är att agera utifrån denna insikt och välja att hitta verkliga berättelser som siktar mot hjärtat mer än mot den logiska sifferhjärnan.
En organisationsberättelse är alltså inte en kul eller smart slogan utan helt enkelt ett stycke verklig berättelse.
Följden blir att den med den bästa berättelsen ofta kan sätta det högsta priset. Det är uppenbarare för kunden vad han eller hon väljer att associera sig med. Kunden är beredd att betala extra för en bra story när han eller hon har jämfört och vägt andra prestanda.
Är du en idéorganisation eller myndighet som är ensam på arenan eller tilldelad ett monopol som inte riskerar att kopieras så är berättelsen ändå viktig. Den visar då istället nyttan med organisationens existens och kanske med dess förändringsvilja.
Men fortfarande agerar den kloka ledaren under rubriken Corporate Storytelling.

%d bloggare gillar detta: