Stories eller fakta?

Fråga:
Om jag som ledare ska berätta om vår verksamhet för en publik och har låt oss säga 20 minuter på mig. Ska jag då använda tiden till stories eller till siffror, statistik och andra fakta?


Svar:
Som du förstår svarar jag stories. Siffror och fakta har du ju redan på webben och i årsberättelsen. De är förstås en viktig och lagstadgad spegling av det kapital du arbetar med och hur det används.
Vi tillhör förmodligen världseliten på sifferarenan och den är viktig och ska förstås finnas för den som söker den. Men här talar vi alltså om det narrativa kapitalet.
Berättelserna är också ett kapital. Jag tycker därför att ett lämpligt svar är att du kan ägna dina 20 minuter till att plantera ett par bra berättelser hos lyssnarna. Dina egna medarbetare kan då bli traditionsbärare av dessa berättelser och externa intressenter kan bli era ambassadörer.
Tycker du det känns svårt så ta hjälp av en som begriper sig på Corporate Storytelling och hur man berättar.
Ett starkt varumärke byggs bland annat av starka berättelser om verksamheten. Corporate Storytelling befolkar varumärket med verkligheten. Berättelserna innebär därmed ett löfte och samtidigt en utmaning för de inblandade att leva sitt varumärke.
Varorna och tjänsterna, ackompanjerade av berättelserna, gör er verksamhet synlig.
Satsa alltså på att få lyssnarna att komma ihåg ett par viktiga berättelser och lämna sen en sifferpresentation på bordet och på webben för dem som vill ha full koll också på siffror- och statistik för att känna sig nöjda och trygga.
Högläsning från abstraherade power pointade siffersammanställningar och diagram är slöseri med dina – och lyssnarnas – 20 minuter.

%d bloggare gillar detta: