Bygg en repertoar!

Berättarkapitalet, eller som jag ibland kallar det, det narrativa kapitalet – det finns bara där och väntar på att låta sig undersökas och exploateras. Alla organisationer borde samla stories från det och bygga sig en repertoar.


Att företaget eller organisationen förfogar över ett ekonomiskt kapital är självklart. Det finns också ett kapital bundet i exempelvis fastigheter och annan egendom.
En del talar om humankapital och har ibland till och med en chef över humankapitalet. Till detta vill jag foga berättarkapitalet eller det narrativa kapitalet. En del har inte ens förstått att det finns. Andra anar eller vet men använder det inte.
Som Corporate Storyteller botaniserar jag och skördar i detta kapital som består av organisationens viktigaste berättelser om sig själv, sina produkter eller tjänster och sin omvärld.
Det minsta man kan begära är att man bygger och uppdaterar en repertoar av dessa viktiga delar av organisationens tillgångar. Sen kan ledare och andra använda dessa berättelser och kommunicera med hjälp dem innan man kliver in i power point-presentationen och ramlar in i den logiska sifferhjärnan igen ;+)

%d bloggare gillar detta: