Fungerar det via mail?

Fråga:
Fungerar corporate storytelling via mail och andra digitala kanaler?


Svar:
Webben är fantastisk. Snabb och uthållig. Du kan läsa när det passar dig. Är webbplatsen bloggifierad – som denna – så kan du också reagera, kommentera och öppna en dialog.
Det kan fungera, framförallt för dem som redan är med, de som så att säga redan har klivit upp på storytellerbanan och vet varför de är där.
Det är däremot inte lika självklart mot skeptikerna. Dem vinner man öga mot öga.
Storytellers.se är därför medvetet byggd som en entusiastplats. Mycket gott för den som vill veta mer och tror på detta. Arroganta skeptiker kan lika gärna avstå.
Talar vi om att använda Corporate Storytelling vid förändringsprocesser och organisationssammanslagningar – vilket är vanligt. Då finns ett överlägset svar: Var där!
Själva innehållet är förstås alltid en viktig del av berättandet. Men själva befruktningen ligger i ögonkontakten, gesterna, tonläget och möjligheten till interaktivitet. Storytelling talar inte främst till den logiska läsarhjärnan utan förmedlar mentala bilder och upplevelser. Påverkar värderingar och bygger kunskap den vägen.
Jag är mycket ute och håller seminarier och föreläsningar. Bara den senaste veckan har jag varit på fem sådana uppdrag. I många fall öppnar jag då för interaktivitet så att deltagarnas frågor styr hela seminariet. På så vis kan de spegla sina intressen mot mina erfarenheter och vi kan så att säga sätta berättarbanan tillsamans i realtid. Det är perfekt.
När frågorna tystnar så går jag förstås över i föreläsning och framförande av Corporate Storytelling som idé fyllt med rader av exempel. Och jag kan hålla monolog hur länge som helst. Med gester, tonfall, infall och ögonkontakt.
Närvaron är alltså överlägsen.
Nyligen var jag redan bokad när jag fick en ny förfrågan på samma datum. Då valde vi, eftersom de inte ville släppa möjligheten, en digital variant. Jag gjorde en dvd åt dem och talade mot en fast kamera, med blicken in i kameralinsen, direkt till målgruppen och med några av deras frågor som grund.
Digital storytelling.
Det gick bra det också. Men som sagt: Var helst där.

%d bloggare gillar detta: